Privacyverklaring Rolstoelbasketbal vzw

Rolstoelbasketbal vzw hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we onze leden heldere en transparante informatie geven over hoe wij als vzw omgaan met persoonsgegevens. Rolstoelbasketbal vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Als Rolstoelbasketbal vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@rolstoelbasketbal.eu.

De persoonsgegevens worden door de Rolstoelbasketbal vzw verwerkt ten behoeve van de goede werking van de vzw, om deel te kunnen nemen aan het Paastoernooi, of andere initiatieven van de vzw. Voor deze doeleinden kunnen we de volgende persoonsgegevens opvragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

  • Identificatiegegevens: naam; voornaam; adres; telefoonnummer; e-mail.
  • Contactgegevens familie of ouders (indien minderjarig).
  • Rijksregisternummer.
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht; geboortedatum; geboorteplaats; nationaliteit, classificatie, voeding en allergieën.
  • Foto’s en mediabestanden.

Deze gegevens worden verwerkt door hiervoor bevoegde medewerkers van de vzw. De gegevens die aan ons worden verstrekt kunnen wij aan derde partijen waarmee de vzw een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten zoals federaties, Sport Vlaanderen, … worden verstrekt. Indien dit noodzakelijk is, tevens voor de publicaties op bijvoorbeeld de Rolstoelbasketbal vzw website; programmaboekje van het Paastoernooi; het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; enz …

De verwerking van gegevens van jongeren jonger dan 18 jaar gebeurt, conform o.a. de richtlijnen van de GDPR wetgeving, uitsluitend in overleg met een ouder, wettelijke vertegenwoordiger of voogd.

De Rolstoelbasketbal vzw bewaart persoonsgegevens voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt niet langer dan noodzakelijk, dan wel op grond van de wet is vereist. We verbinden ons ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 2 jaar, tenzij een toepasselijke wettelijke bewaartermijn deze periode overschrijdt.

De Rolstoelbasketbal vzw heeft de meest passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van de leden te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verwerking.

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het verwijderen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het info@rolstoelbasketbal.eu kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kan je  bezwaar indienen tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Mocht er een klacht zijn over de verwerking van de persoonsgegevens die wij voor u niet kunnen oplossen, dan kan hierover contact genomen worden met de organisatie voor bescherming van de privacy, nu genoemd de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

De Rolstoelbasketbal vzw kan deze privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 23/07/2020


De GDPR verantwoordelijke van Rolstoelbasketbal vzw is: Wouter Terryn
Contacteer ons via: http://rolstoelbasketbal.eu/contact/


Privacy declaration Rolstoelbasketbal vzw (English)

‘Rolstoelbasketbal vzw’ attaches great importance to the privacy and protection of personal data. In this privacy statement, we want to provide our members and participants with clear and transparent information about how we as a non-profit association handle personal data. ‘Rolstoelbasketbal vzw’ complies in all cases with all applicable laws and regulations, including the General Data Protection Regulation (also known as GDPR).

At ‘Rolstoelbasketbal vzw’ we are responsible for the processing of your personal data. If after reading this privacy statement you have questions about this or other more general questions and wish to contact us, please do so at our address: info@rolstoelbasketbal.eu.

The personal data are processed by the ‘Rolstoelbasketbal vzw’ for the proper functioning of the vzw, for participation in the Easter Tournament or for other initiatives of the ‘Rolstoelbasketbal vzw’. For these purposes we can request, collect, store and process the following personal data:

  • Identification data: family name; first name; address; phone number; e-mail.
  • Contact details of a parent/guardian (if underage)
  • National Insurance number
  • Personal characteristics: gender; date of birth; birthplace; nationality; classification; food preferences and allergies.
  • Photos and media files

These data are processed by authorized employees of the association. We can also share the data provided to us with third parties with whom our organization has concluded a processing agreement, such as sports federations or Sport Vlaanderen. If necessary, the information may also be used for publications, for example, the ‘Rolstoelbasketbal vzw’ website, the Easter Tournament program and for distributing newsletters and invitations.

In accordance with the guidelines of the GDPR legislation, the processing of data of young people under the age of 18 is only done in consultation with a parent, legal representative or guardian.

The ‘Rolstoelbasketbal vzw’ does not store personal data for the purposes it was provided for any longer than necessary, or is required by law. We undertake to keep the data for no longer than 2 years, unless an applicable legal retention period exceeds this time frame.

The ‘Rolstoelbasketbal vzw’ has taken the most appropriate technical and organizational measures to protect the personal data against unlawful use and processing.

You have the right to inspect, copy, amend or delete the personal data we have received. You can also object to the processing of the personal data (or part thereof) by us or by one of our processors. Please contact us at info@rolstoelbasketbal.eu.

If you have a complaint about the processing of the personal data that we cannot resolve for you, you can contact the organization for the protection of privacy, now called the Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussels

https://www.dataprotectionauthority.be

The GDPR responsible for Rolstoelbasketbal vzw is: Wouter Terryn (wouter@rolstoelbasketbal.eu)

The ‘Rolstoelbasketbal vzw’ reserves the right to change this privacy statement at any time. The last change occurred on 23/07/2020.


Privacybeleid WordPress

Het adres van onze website is: http://rolstoelbasketbal.eu.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dat doen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je afbeeldingen naar de website upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin GPS locatiegegevens (EXIF data). Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van je website downloaden en deze locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en bevat enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Hoelang we uw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten heb je van je eigen gegevens

Als je een account hebt op deze website of je hebt reacties geplaatst, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw data naar toe sturen

Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.