Met spijt moet ik melden dat we vandaag beslist hebben om het Paastoernooi 2020 te annuleren omwille van het Corona virus.

Momenteel hebben al 2 van de 4 deelnemende teams zich terug getrokken en waarschijnlijk zullen de 2 andere teams binnenkort dezelfde beslissing nemen. De 2 ploegen die momenteel afgezegd hebben, zijn dit opgelegd geweest door hun federatie en/of overheid.
Dit samen met de maatregelen die vandaag aangekocht werden vanuit de Belgische overheid hebben ons deze beslissing doen nemen. Als organisator hebben we ook een verantwoordelijkheid naar de medewerkers, vrijwilligers, bezoekers, deelnemers, … waardoor annuleren van het Paastoernooi 2020 volgens ons de enige juiste beslissing is.

We zijn van plan om volgend jaar revanche te nemen voor deze annulatie. Een aantal jaren geleden hebben we dit ook al een eerste keer meegemaakt (aanslagen in Zaventem) en toen zijn we er ook in geslaagd om het jaar er op een spetterende editie te organiseren.


I regret to announce that today we have decided to cancel the Easter Tournament 2020 due to the Corona virus.

Currently, 2 of the 4 participating teams have already withdrawn and the 2 other teams are likely to make the same decision shortly.
The 2 teams that have canceled at the moment have been imposed by their federation and / or government.
This together with the measures that were purchased today from the Belgian government made us make this decision. As an organizer, we also have a responsibility towards the employees, volunteers, visitors, participants, … so canceling the Easter Tournament 2020 is, in our opinion, the only right decision.

We plan to take revenge next year for this cancellation. A few years ago we experienced this for the first time (terrorist attacks in Zaventem) and then we managed to organize the year after to organise a spectacular edition.

Missed a game? Watch it here