Wat is rolstoelbasketbal?

De sport

Rolstoelbasketbal is de meest populaire rolstoelsport. Het is een teamsport die over de hele wereld wordt beoefend. Deze sport wordt gespeeld door zowel mannen als vrouwen met een fysieke beperking.

De spelregels zijn nagenoeg dezelfde als bij het “gewone” basketbal, en zijn slechts minimaal aangepast in functie van het gebruik van de rolstoel. Een belangrijke aanpassing is er in functie van het ‘lopen met de bal’. Een speler mag maximaal tweemaal de basketrolstoel voortduwen met de bal op de schoot en moet dan minstens éénmaal met de bal dribbelen. Andere regels zoals de grootte van het veld, de hoogte van de doelen en de duur van een wedstrijd werden niet aangepast.

In 1960 werd rolstoelbasketbal voor het eerst geïntroduceerd op de Paralympische
Zomerspelen (Rome – Italië). Momenteel zijn er 105 landen aangesloten bij IWBF (International Wheelchair Basketball Federation).

Classificatie

Classificatie is specifiek voor de G-sport. Het systeem werd opgezet om spelers met een verschillende beperking een evenwaardige kans te geven om aan het spel deel te nemen.

De spelers worden geclassificeerd door middel van een functionele classificatie. Deze classificatie is vooral gebaseerd op sport specifieke testen zoals shotten, passen, rebounden en dribbelen. De medische diagnose of het onderzoek van de spierfuncties zijn niet van toepassing voor het classificeren. Toch is het een eerste indicator om een speler te plaatsen bij de start van zijn “basket” activiteiten.

In basketbal wordt een speler ingedeeld in verschillende klassen die gaan van 1.0 tot 4.5 waarbij een speler met een hogere classificatie betere basketbalvaardigheden heeft.

Het maximaal toegestane puntenaantal van een opgesteld team is 14.0 voor landenteams (14.5 voor clubteams).

Scroll naar boven