Contacten in het rolstoelbasketbal

algemene principes

Tijdens een rolstoelbasketbalwedstrijd is er veel contact tussen de spelers. Het voornaamste contact bestaat uit het botsen van een rolstoel tegen elkaar. De rolstoel wordt beschouwd als een deel van het lichaam en de algemene principes van de contacten zijn dan ook hetzelfde als die in het validen basketbal. Echter, de contact -en bewegingspatronen zien er helemaal anders uit in een rolstoel.

Verdedigen op een speler met de bal

Wanneer er zich een contact voortdoet wanneer een verdediger probeerde om een legale verdedigende positie in te nemen, door de baan van een tegenstander in balbezit volledig te bezetten, moet de scheidsrechter volgende principes in acht nemen:

** Als de beide spelers in beweging zijn:

  • Bezette de verdediger de baan van de tegenstander met de bal vooraleer het contact zich voordeed?

EN

  • Werd er aan de tegenstander met de bal voldoende tijd en ruimte gegeven om een contact te vermijden?

Beslissing: als het antwoord op (a) of (b) JA is, dan heeft de verdediger een legale positie ingenomen.

** Wanneer de speler met de bal stilstaat:

De verdediger mag zijn positie innemen zo dicht mogelijk bij de tegenstander, waarbij er geen contact wordt gemaakt en waarbij de ruimte van de tegenstander niet wordt ingenomen.

Verdedigen op een speler niet in balbezit

Wanneer de verdediger probeert om een legale verdedigende positie in te nemen ten aanzien van een tegenstander niet in balbezit, moet de scheidsrechter volgende principes in acht nemen:

** Als de beide spelers in beweging zijn:

Bereikte de verdediger zijn plaats voor de tegenstander die geen balbezit heeft?

Beslissing: als het antwoord JA is, dan heeft de verdediger een legale positie ingenomen.

** Wanneer de speler zonder balbezit stilstaat:

De verdediger mag zijn positie innemen zo dicht mogelijk bij de tegenstander, waarbij er geen contact wordt gemaakt en waarbij de ruimte van de tegenstander niet wordt ingenomen.

** Wanneer de verdediger beweegt na te hebben stilgestaan:

Wanneer een stilstaande verdediger plots beweegt in de richting van de remweg van een bewegende tegenstander  die niet in balbezit is, dan moet de verdediger zijn tegenstander tijd geven om het contact te vermijden.

Plaatsen van een screen: de basis positie

De speler die het screen plaatst moet stilstaan.

** Screenen van een stilstaande tegenstander

De screener mag zijn scherm zo dicht mogelijk plaatsen tegen de tegenstander, zolang er geen contact is.

** screenen van een bewegende tegenstander

De screener moet:

(a) De baan van de tegenstander die wordt afgeschermd volledig bezetten, en

(b) De tegenstander tijd en plaats geven om het contact te vermijden.


Scroll naar boven