Wedstrijdreglement: Focus op Rolstoelbasketbal

 1. Deze fotowedstrijd wordt ingericht door Rolstoelbasketbal VZW, fotoclub Blandia. Met de steun van de gemeente Blankenberge.
 2. Thema en titel van de wedstrijd is:

FOCUS OP ROLSTOELBASKETBAL – Rolstoelbasketbal in al zijn facetten.

Opzet van de wedstrijd:
Met deze wedstrijd wensen de inrichters het rolstoelbasketbal in de kijker te plaatsen om zo iedereen kennis te laten maken met deze spectaculaire sport.
We willen iedereen kennis laten maken de kracht, de emotie, de passie en de talenten van deze mensen. Deze fotowedstrijd kadert in de promotie van het Internationale Paastoernooi Rolstoelbasketbal.

 1. De wedstrijd loopt van woensdag 1 februari 2023 tot en met woensdag 31 mei 2023 (middernacht). Foto’s na deze datum ingestuurd komen niet meer in aanmerking.
 2. De deelname is gratis en staat open voor iedereen die gedomicilieerd is in België.
 3. Per deelnemer mogen er maximaal 4 foto’s (fotobestanden) ingestuurd worden. Enkel digitale fotobestanden komen in aanmerking.
  Bestandsformaat: jpeg/jpg. De maximale grootte per doorgestuurde foto mag niet groter zijn dan 5MB.
  Kaders rond de foto’s en logo’s, namen en copyright-tekens op de foto’s zijn niet toegelaten.

De bestandsnaam van elke foto moet er als volgt uitzien:
(naam fotograaf)(punt)(voornaam fotograaf)(punt)(titel van de foto) Voorbeeld: terryn.wouter.rolstoelbasketbal.jpg

 1. De fotobestanden moeten door middel van WeTransfer doorgestuurd worden naar:
  fotowedstrijd@rolstoelbasketbal.eu.
  In het rubriekje ‘Bericht’ op WeTransfer noteer je: uw naam en voornaam, uw volledig adres en uw mailadres. Deze gegevens zullen door de inrichters behandeld worden volgens de Europese GDPR-wetgeving op vlak van privacy.
 2. De inrichters hebben het recht foto’s te weigeren wanneer:
  • deze te laat ingestuurd werden
  • ze niet voldoen aan de technische voorschriften van dit reglement
  • ze de privacy of de openbare orde kunnen schenden of verstoren
  • ze aanstoot geven of indruisen tegen de menselijke waardigheid
 3. De jury bestaat uit:
  • Bestuurder van Rolstoelbasketbal VZW: Wouter Terryn
  • Bestuurder van fotoclub Blandia: Marc Van Iseghem
  • Sportfotograaf: Lieven Coudenys
  • Sportfotograaf : Luc Dequick
  • Fotograaf : Pieter Clicteur
 4. De beslissingen van de jury zijn niet aanvechtbaar. Hier wordt geen correspondentie over gevoerd.
 5. Er zullen maximaal 20 foto’s geselecteerd worden, waaronder 3 laureaat-foto’s. De laureaat-foto’s zijn deze met het meest aantal punten.

Beprijzing:
• Eerste laureaat-foto : € 500 + fotoafdruk 60 x 90
• Tweede laureaat-foto: € 200 + fotoafdruk 40 x 60
• Derde laureaat-foto : € 100 + fotoafdruk 40 x 60
• Een deelnemer kan slechts éénmaal een laureaat-foto behalen. Bij voorkomend geval schuift de betrokken foto naar de 4° plaats.

 1. De deelnemers behouden het eigendomsrecht op hun foto’s.
  De deelnemers met geselecteerde foto’s (incl. laureaat-foto’s) geven aan de inrichters evenwel de toelating om hun foto’s te exposeren in het kader van niet commerciële tentoonstellingen rond rolstoelbasketbal.
  Mogelijks worden deze foto’s opgenomen in drukwerk van Rolstoelbasketbal vzw.
  In deze context zullen de inrichters aan de deelnemers met geselecteerde foto’s vragen hen het betrokken fotobestand op maximale grootte door te sturen.
 2. De proclamatie en de overhandiging van de prijzen zal gebeuren tijdens de opening van de eerst fototentoonstelling met de laureaten.
  Voorafgaand aan het Paastoernooi 2024 zal een tentoonstelling georganiseerd worden waar de geselecteerde foto’s zullen worden getoond.
  De deelnemers met geselecteerde foto’s worden persoonlijk door de inrichters verwittigd en uitgenodigd (met hun eventuele partner).
 3. Het insturen van foto’s houdt de integrale aanvaarding van dit reglement in.
 4. Verdere informatie over deze fotowedstrijd, stuur een mailtje naar fotowedstrijd@rolstoelbasketbal.eu .

1 gedachte over “Wedstrijdreglement: Focus op Rolstoelbasketbal”

 1. Pingback: FOTOWEDSTRIJD – Focus op rolstoelbasketbal

Reacties zijn gesloten.

Scroll naar boven